Tisk

Podklad pro přípravu smluv

Prosím o vyplnění následujících údajů, které jsou nutné pro přípravu veškerých smluv ke koupi nemovitosti.

Žadatel

Jméno a příjmení *

E-mail **

Telefon **

Adresa trvalého bydliště *

Ulice č.popisné/č.orientační, PSČ Obec
Přiklad: Horní lán 1328/6, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa

Datum narození *

Rodné číslo *

Spolužadatel

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Adresa trvalého bydliště

Ulice č.popisné/č.orientační, PSČ Obec
Přiklad: Horní lán 1328/6, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa

Datum narození

Rodné číslo

Předmět zamluvení/rezervace (projekt + označení jednotky + příslušenství (garáže, sklepy))

Pokud není nemovitost vybrána, napište ji prosím zde do volného prostoru

Typ spoluvlastnictví

V případě podílového spoluvlastnictví určete, jaký podíl připadne na zájemce č. 1

V případě podílového spoluvlastnictví určete, jaký podíl připadne na zájemce č. 2

* - povinný údaj
** - vyplňte prosím alespoň jeden z údajů
Data uvedena v tomto dotazníku budou použita pouze pro účely firmy Eurogema CZ, a.s.